(rubrik saknas)

Tack ni fantastiska personal på minnesmottagningen på Jakobsbergs sjukhus.

Ni behandlar patienter och oss anhöriga med respekt, värdighet och en varm känsla av omtanke.

Ni är ett föredöme för övriga sjukvården som har mycket att lära av er yrkesskicklighet.