(rubrik saknas)

Kommentar till artikeln ”Barnpassning på Huddinges dagis” den 17 april:

Som förälder med barn på en förskola i Huddinge kan jag inget annat än hålla med artikeln om kritiken som riktats mot Huddinges förskolor.

Först och främst är personalomsättningen skyhög, vilket leder till otrygga barngrupper likväl som otrygga personalgrupper och inte minst otrygga föräldrar som gång på gång måste bekanta sig med ny personal. Personalen är i de flesta fall helt outbildad och saknar adekvat kompetens inom flera områden, som bemötandet av barn och deras föräldrar eller att uppmärksamma barn med särskilda behov.

Tack och lov finns det några eldsjälar på förskolorna som uppmärksammar, lyssnar, bemöter på ett professionellt sätt, anpassar och brinner för barnens bästa – men tyvärr är de alldeles för få.

Alla blir otrygga av dagisen i Huddinge