(rubrik saknas)

Som gravt handikappad kan jag inte räkna all gånger jag fått åka hem med icke utfört ärende på grund av att handikapplatser varit upptagna av icke handikappgodkända fordon.

Problemet är väldigt tydligt vid Täby simhall. Där finns två platser ovanför rampen och om de är upptagna får jag åka hem eftersom jag inte kan ta mig uppför rampen/trappan.

Jag önskar att icke funktionsnedsatta kunde respektera de fåtaliga reserverade platser vi har då lathet inte kan räknas som ett handikapp. Som information till dessa respektlösa personer kan jag meddela att det är dyrare att felparkera på handikapplats än att felparkera generellt.

Jag har varit i kontakt med kommunen och bett dem att skicka parkeringsvakter dit oftare då det finns mycket pengar att tjäna utanför simhallen/kyrkan på felparkerare (framför allt på kvällarna).

Lasse