(rubrik saknas)

Apropå artiklen ”Anklagas för övergrepp – får behålla sitt ämbete” den 15 maj:

En präst som har sex med en 16-åring!

Jag är glad att min far är död. Han var kyrkoherde. Om en av hans kolleger gjort vad han sägs ha gjort tror jag min far hade gråtit bitterligen. Och sedan sett till att den liderlige prästen sparkats ut ur gemenskapen.

Tyvärr är inte detta möjligt i svenska kyrkan längre, tydligen. Dagens svenska kyrka är en hållningslös institution där allsköns allmänt vilsna lycksökare hittar en försörjning. Att låta en överbevisad pornograf kvarstanna i ämbetet belyser bara att kyrkan saknar stadga och teologisk ledning.

Jag är glad att mina döttrar inte konfirmerats eller deltagit i några kyrkliga sammanhang.

Jag tror att min far skulle ha haft förståelse för det.

Jonas Hultkvist