(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Inför en sajt för att anmäla nedskräpning” den 8 maj:

Det finns redan en sådan möjlighet via kommunens hemsida – www.huddinge.se.

På första sidan hittar du ”Hjälp oss bli bättre” och välj ”Felanmälan”. Fyll i var det är skräpigt, så får vår gatu- och parkdriftavdelning reda på det. De åker sedan ut och städar så fort som möjligt.

Carina Olsson

kundtjänstansvarig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Den sajten finns redan