(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vad vill politikerna göra åt Hallonbergen” den 27 mars:

Du efterlyser handling från stadens politiker i Hallonbergen. Jag håller med om att Hallonbergen har utmaningar.

Att staden eller Socialdemokraterna inte skulle bry sig om området stämmer däremot inte. Sedan några månader tillbaka pågår projektet Park lek II, där boende i Hallonbergen och Ör inbjuds att delta i planeringen av framtidens stadsdelar.

Till hösten genomför vi en satsning på fritidsgården Hallonet, där unga själva får bestämma vad en avsatt summa pengar ska användas till. Vi vill även engagera fler lokala krafter i utvecklingen av Hallonbergen genom att skapa en fond som ger pengar till verksamheter drivna av föreningar och eldsjälar. Vi tror att det blir bäst när initiativen kommer nerifrån och upp, inte tvärtom. Det här är bara några bra satsningar som nu görs i Hallonbergen.

Insändaren är kritisk till att Migrationsverket valt att etablera sig i Hallonbergen. Från stadens sida är alla arbetsplatser välkomna. Fler arbetsplatser bidrar till ökad konsumtion i lokala affärer och restauranger vilket gynnar Hallonbergen.