(rubrik saknas)

Många boende i Stendalsområdet i Tullinge ser i dag Mellanbergsvägen som en gratis och bra parkeringsplats. Detta skapar problem och onödig trafik för oss som bor här.

Flera av oss har skrivit till både kommunen och politiker men trots detta har kommunen satt parkeringsförbud längs med Stendalsvägen, något som försvårar ännu mer.

Sedan har Botkyrkabyggen avgiftsbelagt gästparkeringen till Stendalsområdet och nu är parkeringen helt tom och alla parkerar istället på Mellanbergsvägen.

Trafiken på vår gata har ökat med nästan 100 procent och stora problem uppstår vid snöröjning och sandsopning (som på morgonen den 25 april som på bilden).

Ett annat problem är att folk parkerar sina bilar och släp på gångbanan som är våra barns skolväg. Vi är nu många boende på Mellanbergsvägen som har fått nog och hoppas att kommunen och Botkyrkabyggen ser till att Stendalsområdet får bära sin egen parkering. Vårt förslag till lösning på problemet är att Stendalsvägen blir gratis parkering (gott om plats finns), parkeringsavgiften på gästparkeringen vid Stendalsområdet tas bort samt att Mellanbergsvägen får parkering i max tre timmar på ena sidan och parkeringsförbud på sidan som har gångväg. I dag har våra gäster svårt att hitta parkeringsplats.

Flera boende på Mellanbergsvägen