(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hela familjen blev sjuk efter besöket på akuten” den 6 mars 2012:

Nej, det borde inte vara så här. Om folk kunde lära sig att man inte ska söka hjälp på en akutmottagning när det inte är akut så skulle köerna minska. Ni fick ju hjälp på vårdcentral dagen efter, vad hade ni då på akuten att göra?

Likaså som du beskrev satt det en massa snoriga ungar där, vad gjorde dom där?

Sök inte akut hjälp

om det inte är akut