(rubrik saknas)

Varmt tack till personalen vid Nytorps omvårdnadsboende, avd Linden, för mycket god vård och omsorg om vår far Göte.