(rubrik saknas)

Har bott i Solna 15 år och varit nöjd. Bygget av Arenastaden gjorde mig tveksam, vilket stegrades när mutaffärerna blev kända. Men Uppdrag gransknings Solnareportage gjorde mig mycket upprörd.

En kommun kan av misstag handla tjänster av skumraskföretag som inte betalar skatt eller arbetsgivaravgifter någon enstaka gång. Men att fortsätta köpa tjänster för flera miljoner kronor, trots varningar är inte försvarbart.

När sedan ledande politiker lägger locket på och förbjuder personal att tala med journalister och inte ställer upp på intervju är måttet rågat. Är detta en del av den politiska kulturen i Solna?

Skattebetalare och väljare