(rubrik saknas)

Vilken typ av vård sjukhuset får bestäms till stor del av invånarna, menar skribenterna.arkivbild
Vilken typ av vård sjukhuset får bestäms till stor del av invånarna, menar skribenterna.arkivbild

När stockholmarna blir fler, och äldre, kommer vården att behöva byggas ut på många håll i länet. Bromma sjukhus är en av platserna där vi kommer att kunna driva mer hälso- och sjukvård efter de framtidsbeslut vi tar senare i år.

Här finns plats för nya vårdplatser, för patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser. På Bromma sjukhus kan det bli 53 nya vårdplatser, sannolikt i geriatriken – den specialiserade äldresjukvården.

Men Bromma sjukhus ska få en ännu större roll genom en satsning på nya operationssalar. I framtiden tror vi i Folkpartiet också att Bromma sjukhus kan samla många specialister, till exempel öron-näsa-hals-läkare eller ortopeder, för dem som bor eller jobbar i västerort, eller har vägarna förbi.

Vilken typ av vård det kan handla om bestäms i hög grad av patienterna och invånarna själva. När vi inför vårdval inom den öppna specialistvården, där man träffar sin doktor och går hem efter besöket, så är det patienternas val som blir avgörande.

När man inte behöver de stora sjukhusens vård, ska man kunna träffa sin specialistläkare, genomgå en enklare operation eller få en trygg vård i geriatriken på äldre dagar i en mindre storskalig miljö.

Bromma sjukhus kommer kunna få en nyckelroll som ett av länets viktiga närsjukhus – med trygg vård i mindre skala.