(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vanskötseln av Solna gör mig så upprörd” den 1 maj.

Påståendet att Solna skulle vara vanskött eller slösa med skattemedel faller på sin egen orimlighet. Solna är en av Sveriges mest välskötta kommuner.

Staden ligger i topp eller åtminstone bra till när det gäller all offentlig service. Skatten är lägst i Sverige, budgeten i balans och det finns pengar på banken.

Att Solna är en höginkomsttagarkommun är helt fel. Tvärt om har vi få villor, men däremot stora miljonprogramområden.

Att ekonomin är bra beror på att Solna är företagsvänligast i Sverige – alla har jobb. Det hör också till saken att Solna tvingas skeppa i väg hundratals miljoner kronor till andra delar av Sverige på grund av den kommunala skatteutjämningen.

Visst finns det fel, men sammantaget är Solna ett föredöme när det gäller kommunal ekonomi och organisation.

Moderat så klart!