(rubrik saknas)

Näsbyparkskolan hade tidigare en mycket tråkig utveckling. Försämrade resultat, bråk och stök i skolan. Många valde andra skolor för Näsbyparkskolan klarade inte av kvaliteten. En ny rektor förändrade skolan. Genom att på skolan ge ett bra och tydligt ledarskap byttes den nedåtgående trenden till något positivt.

Nu har rektorn givit upp. Han slutar på grund av resursbrist och dåligt ledarskap hos kommunen. Att en av orsakerna är bristande resurser är kanske inte så konstigt eftersom andra kommuner satsar betydligt mer på utbildning.

Enligt SCB satsar Täby 75 000 kronor per grundskoleelev, samtidigt som Stockholm satsar 103 000 kronor. Varför är inte våra ungdomar lika mycket värda som Stockholms?

Hur klarar sig då Täbys grundskolor i jämförelse med övriga Sverige? Här finns många jämförelser med olika resultat. En av undersökningarna har gjorts av föräldraalliansen som tar hänsyn till invånarnas sociala bakgrund och utbildningsnivå. I denna undersökning hamnar Täby på plats 281 av 290. Hur kan våra politiker tycka att detta är godkänt?

Varför har då inte kommunen mer pengar för att satsa på utbildning? En förklaring kan vara några av de projekt som är så viktiga för politikerna. Till exempel ett nytt kommunalhus för 426 miljoner kronor (enligt budget) och ombyggnaden av Täby centrum för 884 miljoner kronor.

Jag hoppas verkligen att Täbys politiker lär sig att prioritera rätt.

Fredrik Skytt