(rubrik saknas)

Det kan inte vara någon höjdare att vara regionchef för en verksamhet som fungerar så extremt dåligt som återvinningstunnorna vid Alviksvägen.

Att denna inrättning, enligt ett uttalande i lokaltidningen, skulle vara den renaste i Bromma gör det hela inte ett dugg bättre.

Idén med återvinningstunnor i Stockholm har kollapsat. De ytterligt förfulande tunnorna har till råga på allt placerats så att det blir legitimt att köra bil och parkera på gång- och cykelbanan. Detta beteende smittar av sig och minskar respekten för trafikreglerna i stort.

Hur resonerade trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret när denna plats togs i anspråk? De berörda förvaltningarnas kompetensbrist har fått ett ansikte.

På förhållandevis kort tid har ett vidsträckt område kring tunnorna sumpats ner till den grad att det nu krävs en omfattande detaljsanering för att området ska återfå sitt ursprungliga civiliserade utseende.

Återvinningstunnorna är ännu en återvändsgränd som miljöentusiasterna, påhejade av ”gröna” journalister, lurat på oss. Tunnorna är ett miljöstörande element i stadsbilden och är en klar miljöbelastning.