(rubrik saknas)

Jag fick besked om att kommunfullmäktige i Solna den 28 maj är inställt på grund av för få ärenden.

Detta är mycket märkligt då det på detta fullmäktige skulle svaras på åtminstone nio skriftliga frågor (interpellationer). Fem av dessa har sin grund i Svt:s Uppdrag gransknings reportage.

Det handlar om obesvarade frågor, bland annat om hur kommunen har skött lagen om offentlig upphandling, vilka rutiner är det egentligen som har brustit.

Men detta tycker tydligen inte den borgerliga majoriteten är frågor som är tillräckligt viktiga för att motivera att fullmäktigemötet ska hållas.