(rubrik saknas)

Nu är det väl dags att omvärdera behovet av vapenindustri i Sverige. Vem hotar Sveriges gränser i dag? Ingen!

Vår militär håller på att förändras och inriktas mer och mer på att kunna bidra för fred och skyddande av civila i oroliga delar av världen, i stället för att försvara våra gränser.

Världens vapenindustri räcker redan till att tillintetgöra jorden flera tusen gånger om. Vi i Sverige har inte accepterat knark eller prostitution, tack och lov, även om de skulle kunna bidra till många ”arbetstillfällen”.

Vapenindustrin är precis lika förkastlig att bygga vårt svenska välstånd på. Många branscher har tvingats till omstruktureringar under årens lopp. Låt det nu vara vapenindustrins tur.

Forskning, investeringar, säljstimulanser, arbetstillfällen kan föras över till hållbar utveckling av transporter, bostäder, energi, miljö, med mera – så vi som svenskar slipper skämmas eller vara rädda när vi rör oss i världen.

Det är en skam att vi ligger i topp som vapenproducent (räknat per capita). Låt oss våga satsa på en fredlig hållbar utveckling i stället för förstörelse av människor och miljö.

Rosalie Sanyang, Akalla