(rubrik saknas)

I en rondell i Hägernäs Strand har gatstenen plogats (?) upp eller förstörts på något annat sätt.

Men det verkar inte som Täby kommun bryr sig. På hemsidan kan man anmäla fel ”elektroniskt” men jag tycker det fungerar dåligt. Har man tur får man ett autosvar.

I närheten av nämnda rondell så finns en gångstig under iordningställande. En dag var kablarna till gatlyktorna klippta. Skulle kommunen tänkas vara intresserad av detta? Nej, ty JM hade inte ännu lämnat över arbetsområdet till kommunen.

Men snälla Täby kommun, även om man har en entreprenör som utför arbetet så kan man väl ha synpunkter på hur det genomförs.

De klippta kablarna skall väl ersättas? Det kostar pengar och tar tid. Vem drabbar detta? Kanske kommuninvånarna.

Tompa-Jan