(rubrik saknas)

Var femte familj i Sundbyberg som får försörjningsstöd är fast i ett mångårigt bidragsberoende. De har fått försörjningsstöd varenda månad i mer än tre års tid.

Det betyder att många familjer och barn lever i ett stort utanförskap i Sundbyberg. Försörjningsstöd ska fungera som ett kortvarigt stöd och inte som en permanent mångårig försörjning.

Som moderat är jag oroad över varför så många Sundbybergsfamiljer haft försörjningsstöd under så lång tid. Jag är också oroad över att det politiska styret med Socialdemokraterna i spetsen sitter med armarna i kort och inte tar sitt ansvar för situationen. De skyller bara på omvärlden; regeringen, finanskrisen och annat.

Vi moderater menar att hanteringen av försörjningsstöd ska präglas av arbetslinjen. Sedan ska man ha individen i centrum. En person som söker försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska få stöd, coachning och klara och tydliga krav att aktivt söka de jobb som är lediga. Om kompetensen behöver byggas på för att öka möjligheterna till ett arbete ska personen ställa upp på det. Så gör andra kommuner och det ger bra resultat. Fler personer kommer ut i arbete och kostnaderna för försörsörjningsstöd minskar.

Tid är också kvalitet, även för den som söker försörjningsstöd. I dag kan en arbetslös sundbybergare som behöver bygga på sina kunskaper i svenska för att lättare få ett jobb få vänta i månader för att kommunen ska ordna en språkpraktikplats. Under de månaderna får personen försörjningsstöd. Det är helfel. Det borde kunna gå att ordna en språkpraktikplats inom någon dag.

Det är viktigt för individen, samhället och skattebetalarna att hanteringen av försörjningsstöd i Sundbyberg ska präglas av arbetslinjen. Ju kortare tid en person lever på försörjningsstöd desto kortare är vägen tillbaka till arbete, egen försörjning, ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Arbetslinjen behövs att för trygga välfärden. Sundbyberg måste våga lära av andra kommuner.