(rubrik saknas)

Svar på insändarenVi verkar inte leva i samma verklighet den 1 maj:

Förstår din insändare. Har en nära vän som arbetar som förskollärare i Norsborg. Hon berättar samma sak som du gör. Överinskrivningar görs, personal dras in men det ska bedrivas fullt arbete ändå. När hon påtalar situationen bedöms hon som arbetssam och jobbig.

Hon har protesterat och försökt få bland annat chefen att se och förstå situationen men bemöts negativt. Ingen vill tänka på att de barn som växer upp måste få rätt inriktning i sitt fortsatta liv, så att de blir fullvärdiga medborgare i samhället.

En förskollärare och pedagog visar barnet riktlinjen framåt i livet och är en mycket viktig del i barnets period under förskoletiden.

I dag ser vi nu vad tidigare inskränkningar har resulterat i. Vem tar på sig ansvaret för de barn som inte får lära sig rätt väg till livet och samhället, redan på dagisnivå? Eller kommer man att urskulda sig och skylla på förskollärarna och pedagogerna?

Vi betalar alla skatt för att ha tryggheten för våra barn, så jag undrar vart pengarna tar vägen. Och jag undrar varför de viktiga människorna inom förskoleverksamheten överbelastas, så de inte längre kan göra ett fullkomligt arbete gällande vägen ut i livet för barnen? Vilket försvar vill Botkyrka kommun komma med?

Jag tycker inte om att se min vän gråta och undra vad mer hon kan göra. Hon går på knäna, och jag vet att hon är inte ensam.

Elaiza Sinnemark