(rubrik saknas)

Svar på ”Att få post hemburen borde kosta” den 1 maj:

Posten har inte privatiserats, den avreglerades för att kunna utsättas för konkurrens, ingenting annat.

Det är stadgat i lagen, vad Posten ska stå för, den ska tillhandahålla post till medborgarna, även lantbrevbäring. Även om det verkar som att de försöker smita ifrån ibland, det hörs litet klagomål då och då.

Posten är ett statligt bolag, som har avkastningskrav på sig från sina ägare, i detta fall staten, precis som alla privata bolag har av sina ägare.

Att få posten hemburen ingår i den skatt vi betalar! Tycker du vi ska betala en extra skatt?

Vi betalar redan för postens utdelning