(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Äntligen ett beslut om basaren den 10 april:

Erik Slottner (KD) hyllar förstörelsepolitiken. Nu senast Basaren och passar på att hävda att Hyresgästföreningen är motståndare till bostadsbyggande vilket är märkligt.

Man frågar sig om Slottner läser ärendena i nämnden? För Hyresgästföreningen har ju framfört att Basaren kan behållas och man kan bygga bostäderna i alla fall bakom. Vi är partipolitisk oberoende och vill lyfta fram synen på samhället, vikten att bygga god miljö och funktionellt boende i vardagen. Regionen ökar med 40 000 innevånare varje år, i evighet. Man måste bygga ett västerort vart femte år eller två Kungsholmen vart tredje år, evigt bara för att hålla takten.

Man kan som Slottner hyllar, trampa ner den stad vi har, riva och bygga på vårt kulturella arv, i barnens sandlådor, bollplaner, parker – och det är något vi protesterar mot. För det är en omöjlig ekvation, det räcker inte.

Vi kräver av politikerna en varsam konsekvent samhällsplanering med de många nya bostadsförorterna, tunnelbanelinjerna och vägarna, politikerna inte alls levererar idag.