(rubrik saknas)

Den senaste tidens uppgång för de rödgröna beror bara till viss del på en omvänd Juholteffekt och/eller en Löfveneffekt.

Det som nu händer i Sverige är att folk har uppmärksammat att klyftorna i samhället har ökat i allt snabbare takt alldeles oavsett finanskriser. Vi har aktuella rapporter om ökad barnfattigdom direkt kopplat till utanförskap. Vi har den skenande ungdomsarbetslösheten. Vi har en tilltagande fattigdom bland våra pensionärer.

Vi har bristerna i vården av och omsorgen om våra äldre. Jag tror att ett svenskt demokratiskt samhälle inte kan tillåta sig ”jobb­skatteavdrag” för dom som har lyckan att få vara friska och arbeta samtidigt som vi har en stor del av befolkningen som av olika skäl inte kan deltaga i Alliansens arbetslinje.

Självklart måste vi fördela resurserna i samhället så att alla kan leva ett normalt liv.

Sverige går nu mot bättre tider för alla