(rubrik saknas)

Ska en kommun med en årlig investeringsbudget på 30 miljoner kronor bygga en idrottsanläggning för 80 miljoner kronor? Nej, det är högst orimligt att den själv finansierar ett sådant stort projekt.

Vaxholms kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2011 om en skolidrottshall, men det som ska byggas nu är något helt annat och som vi dessutom inte har råd med. Trots detta är planen att kommunen ska stå för notan.

Åk till exempel förbi Mörby i Danderyds kommun och se den nya sporthallen som just nu byggs för 40 miljoner kronor. Andra kommuner kan göra det – då kan Vaxholm. Vaxholms stad har en mycket ansträngd ekonomi och mycket låg soliditet jämfört med genomsnittet. På skolgårdarna utanför varje F-6-skola i kommunen syns paviljonger. Men inga F-6-skolor är planerade de närmaste åren.

Dessutom behöver förskolan på flera håll nya permanenta lokaler omgående, men det blir ytterligare paviljonger.

Vi måste hushålla med skattebetalarnas pengar och prioriteringar måste ovillkorligen göras för att förbättra för så många som möjligt. Beslut får inte fattas så att de missgynnar vissa grupper. I det här fallet drabbas kommunens alla barn som har rätt till en bra miljö och ändamålsenliga lokaler.

Kostnaderna för idrottshallen måste hamna i en skälig nivå – revidera planerna nu.

Carina Eriksberger (FP)

ledamot i Vaxholms kommunfullmäktige