(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Många upprustningar på Söder är onödiga” den 29 maj:

Det är positivt när Bo Nygren och andra stockholmare uppmärksammar att staden genom sina bolag och förvaltningar rustar upp och investerar för framtiden. Genom stadens framtidssatsning ”Stimulans för Stockholm” möjliggörs en högre investeringstakt. Visionen är att Stockholm ska bli en stad i världsklass.

Ett tak som läcker måste lagas, tegel demonteras och återanvändas, läkt och underlagspapp som kanske ser fräscha ut på avstånd är förbrukningsvara och måste bytas ut efter en tid. Ytskikt på till exempel grundmurar och källare vittrar sönder och måste repareras. Där det är möjligt återanvänds alltid funktionsdugligt material. Sandstenen på ateljéhuset på Fjällgatan är demonterad under pågående arbete för att återmonteras efter fasadrenoveringen.

Den samlade kompetens som finns, i och omkring staden och Stadsholmen med antikvariska experter och entreprenörer, är skickade att göra bedömningar på bästa sätt, framför allt utifrån en långsiktig hållbarhet på ekonomiska grunder.

Att ta hand om fastigheterna på detta sätt är detsamma som långsiktig och ansvarsfull fastighetsförvaltning. Det är särskilt viktigt med våra fantastiska äldre och ofta kulturminnesklassade byggnader, som ska stå där ett par hundra år till som ett arv till våra barn och barnbarn.