(rubrik saknas)

Kungsholmens parker ska vara trygga för alla. De är på många sätt våra gemensamma vardagsrum – där vi promenerar, motionerar, umgås, rastar hunden, tar en paus i grönskan, och där många av Kungsholmens allt fler förskolebarn har sina dagliga uteaktiviteter.

Om, när och hur man ska få dricka alkohol i våra parker har åter diskuterats livligt på senare tid, med fokus på Rålambshovsparken och Kronobergsparken.

Folkpartiet välkomnar att övriga partier liksom vi nu vill utreda och se över alkoholreglerna och trygghetsfrågorna. Vi i alliansen har därför gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till en bred kartläggning och analys tillsammans med polisen, BRÅ, SL med flera.

Bättre belysning, beskärning av buskage – och synliga poliser och aktiva ”fältare” är också viktigt.

Viktigast är att vi alla, ansvarstagande Kungsholmsbor i alla åldrar vågar och vill vistas i parkerna. Fler serveringar, kulturaktiviteter, hela och snygga sittplatser, och så vidare är sådant som gör parkerna tryggare.

Det finns mycket att göra på fler platser än ”Rålis” och ”Kronis”: Fullborda Kristinebergs strandpark, rusta Kungsholmens Ssrandstig, och bygg ut stråket hela Kungsholmen runt!