(rubrik saknas)

Få har undgått att notera att våra gator har varit ovanligt torra i år. Trots detta fortsätter ett stort antal bilister att köra med dubbdäck långt efter förbudstiden (16 april). Efter samtal med polischef citytrafiken förstår jag varför ingen bryr sig. Det är inte polisen det är fel på, det är våra folkvalda politiker, lagen och stockholmarnas attityder som behöver ändras. Ett brott mot dubbdäcksförbudet kan endast beivras mot föraren.

Ägaren av fordonet är oskyldig om densamme inte kör och fastnar i polisens få kontroller. Patrullerande poliser eller parkeringsvakter tillåts med dagens lagstiftning således inte förhindra fortsatt miljöfarlig verksamhet och brottslighet.

Förändring behövs. Ett argument som ofta framförs av bilister med dubbdäck och debattörer är att det inte finns belägg för att de dubbdäcksgenererade partiklarna skulle vara så farliga. Det sägs ofta att partiklar från avgaserna skulle vara farligare än de partiklar som bildas vid dubbdäckens slitage på vägbanan.

Det ökande antalet dieselbilar och lastbilar ges gärna skulden. Det är så lätt att gömma fakta bakom komplexitet. Motorutveckling kräver teknologi, pengar, tid, forskning och marknad. Märkbar förbättring ligger långt fram i tid och kräver många komplexa sammanhängande beslut och stora investeringar.

Att åtgärda hälsoproblemet med dubbdäck är enkelt och kan göras nu. Dessutom kan miljarder kronor sparas i vägunderhåll och i minskade sjukvårdskostnader. För att inte tala om mänskligt lidande av onödig sjukdom och för tidig död.