(rubrik saknas)

Kommentar till artikeln ”Snart blommar det i Huddinge” den 8 maj:

Mitt i hade en artikel om att kommunen sätter ut blommor. Det blir nog fint, bland allt skräp som ligger överallt.Borde ni inte först städa i parker, sopa gångvägar och röja allt ris som ligger kvar sedan ni fällde ett flertal buskar?

Utemiljön i Flemingsberg utanför centrum är en skam för Huddinge som kommun. Snart är det sommar, så vi som bor i Flempan undrar när kommunen och Huge tänker göra vårstädning utanför centrum. Varför har vi inte i Huddinge en ”Hälsans stig” som Botkyrka har? Gångvägarna här är trasiga, osopade och oasfalterade.

Ni i kommunen tar gärna emot våra skattepengar, men vad får vi för dem?