(rubrik saknas)

När jag gick förbi Stadion söndagen den 3/6 i samband med att mini marathon pågick, lade jag märke till att fler än 30 bilar var bötesfällda för felparkering på ett och samma ställe. Bilarna var inte uppställda så att de utgjorde någon fara eller hinder för övrig trafik, utryckningsfordon, gående eller andra trafikanter.

Bilarna skulla bara stå där några timmar en söndag medan barn hade kul inne på Stadion. Bilarna stod dock parkerade på de små gräsplättar mellan träden där det normalt inte är tillåtet att parkera. Och det hade Stockholms stad via ett parkeringvaktbolag lagt märke till. Här skall bötfallas i parti och minut!

Min undran är om det inte finns någon slags flexibilitet i föreskrifter då det förekommer stora evanemang kring till exempel Stadion? Här kommer besökare från kranskommuner och säkert längre ifrån för att besöka oss och detta är tacken de får. Ger inte deras inköp intäkter till staden så att det täcker upp alla felparkeringavgifter som nu utfärdas och enbart har motverkande påverkan?

Jag tycker även synd om de familjer som har tagit med sina barn till Stadion för en dagsaktivitet och skall mötas av en böteslapp på 1 000 kronor bara för att nitiska parkeringsvakter och lagen säger så. Var finns pragmatismen, förståelsen och hjälpsamheten i detta fall?

Bör vi i så fall inte hjälpa de som besöker oss vid stora evanemang med anvisningar och tillfälliga lättnader i rigorösa föreskrifter.