(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bussen till Söderhöjden går aldrig i tid” den 29 maj.

Det stämmer inte att buss 544 är den enda problembussen. Buss 552 som går till och från Viksjö/Jakobsberg tycks heller aldrig gå i tid.

Den buss jag tror du tänker på är nog buss 553, den verkar gå så ofta ibland så att (jag inbillar mig säkert detta men, men …) det hinner gå två 553-bussar på en 552-buss. 552-bussen tycks alltid, konstant och konsekvent vara försenad.

Jag är dock inte alltför hoppfull till att SL kan göra så mycket åt saken om de inte på allvar ställer krav på sina underleverantörer eller tar hand om det hela i egen regi. Då kanske det skulle finnas ekonomiskt utrymme att ha mer personal än bara precis så att det räcker, ty tydligen var det i dag personalbrist som det skylldes på.

Summa summarum, nej, det är inte bara Söderhöjden som har detta problem, utan åtminstone även 552-bussen.

553-bussen är väl snarare kanske undantaget som bekräftar regeln, det vill säga att busstrafiken i Järfälla inte fungerar tillfredsställande.

Det man kan göra är väl att fortsätta påtala problemen för SL och nyttja resegarantin.

Björn, också Järfällabo