(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sluta kräva total frihet för bilisterna” den 8 maj:

Din insändare visar en skrämmande okunskap om trafiksituationen i många villaområden. Precis som du, bor även jag i Långbro, och har sett dessa vildvuxna häckar i alltför många år nu. Därför anser jag att trafikkontorets förslag är det bästa jag hört på länge! Faktiskt något jag har önskat i åratal.

Regeln om maxhöjd 70 centimeter, tio meter från en korsning har funnits i evigheter och är inte något som trafikkontoret hittat på nu, vilket du verkar tro! Att låta sina häckar växa överdrivet på vare sig höjd eller bredd är svartbygge enligt lagen. Reglerna finns till för att vi ska kunna samverka i samhället, och inte, som du föreslår, för att bilister ska kunna fara fram hur fort som helst.

Många gånger är det inte ”bara” i korsningar som det är problem med skymmande växtlighet. Ofta får man som gående väja ut i gatan därför att en häck tar utrymmet från trottoaren så att det är svårt att använda gångbanan. På till exempel Johan Skyttes väg är det 50 kilometer i timmen. Där finns många korsningar där högerregeln gäller och man kan inte köra alltför sakta, för då är man ett hinder i trafiken, vilket också är olagligt.

Att inte kunna se andra trafikanter i korsningarna är minst sagt skärrande!