(rubrik saknas)

Johan Strandberg har rätt i att ämnena i skolan bör minskas.

Alliansen har därför redan minskat de obligatoriska grundämnena markant – från 750 poäng till 600 poäng.

Nätverket Moderat Skolungdom kommer att fortsätta verka för att göra dem ännu färre, så att alla kan få välja vad de ska studera. Det är ändå eleverna som bör veta bäst hur de själva ska matchas mot arbetsmarknaden.