(rubrik saknas)

Gymnasieelever i hela Stockholm tar nu studenten. Det skålas och sjungs om att ”den ljusnande framtiden är vår”. Men studentsången passar knappt in på vår otrygga generation.

Under vår uppväxt har skolan bantats ner och kunskapsnivån sjunkit i samma takt. Det råder bostadsbrist och vi förväntas vara tacksamma och ödmjuka när vi får ett jobb med dålig lön, utan anställningstrygghet och där vi blir inringda från en dag till en annan.

Vår generation behandlas som slit- och slängvaror av politiker och arbetsgivare, samtidigt som miljonvinsterna rullar in för företagen och de rika får skattesänkning på skattesänkning.

Vi unga måste få möjligheten till att flytta hemifrån efter gymnasiet. Och här räcker det inte att göra det lättare att hyra ut i andra hand. I stället krävs stora investeringar för att få i gång bostadsbyggandet av hyresrätter.

Det handlar om politiska prioriteringar, det behöver inte vara så här.

Ung Vänster kräver att det ska bli dyrare för företag att anställa ungdomar på otrygga anställningar och att det ska byggas fler hyresrätter som unga har råd att bo i.

Vi vet att det inte är en omöjlighet, och att det faktiskt går i praktiken, det handlar bara om vilja och ett ekonomiskt tänk där vinsterna inte går ner i egen ficka.

Det finns mycket att förändra –men grattis till studenten ändå!