(rubrik saknas)

Ni som har stor häck och bor vid en vägkorsning – det finns regler om hur hög en häck får vara vid en vägkorsning. Så var vänlig klipp ner er stora yviga häck så att sikten blir förbättrad.

I dag struntar många villaägare att sköta om sina tomter och sikten vid många korsningar är mycket försämrad. Tänk på att det kan bli er egen familjemedlem som kan drabbas. Sköt er tomt och klipp er häck !

Fri sikt