(rubrik saknas)

De kallas häckfuskarna. De som låter sina häckar svälla över alla gränser och äventyra trafiksäkerheten. I Göteborg har man redan slutat se mellan fingrarna. I Stockholm är man på gång att ta i med hårdhandskarna. Men de finns överallt. Även i Sundbyberg.

Häckfuskarna kalkylerar ofta iskallt med att till exempel barn inte kommer att springa ut i gatan när trottoaren plötsligt blivit för smal för leken. Samtidigt som kanske bussen måste styra över på fel sida av vägen för att runda ett farthinder. Samtidigt som det kanske är snö och is

Nu erbjuds alla villaägare i Sundbyberg som inte redan har gjort det att självmant trimma sina häckar till rimliga proportioner. En del ”häckfusk” är häpnadsväckande. Man har inte bara förflyttat tomtgränsen och förminskat Duvbos alltför få trottoarer utan också odlat upp häckarna likt Babels torn så att de paradoxalt nog döljer vägmärken som ska varna för skymd korsning.

Förutom de chikanliknande farthindren har kommunen för att reducera hastigheten och öka trafiksäkerheten i området bland annat försett Karlavägen med både rondell, enfilig busshållplats och trafikljus som ständigt slår om till rött. Dessutom har man begränsat hastigheten till 30 kilometer i timmen i hela Duvbo.

Men trots en utbredd omsorg om trafikmiljön finns det alltså de som jobbar i rakt motsatt riktning. Även om det är en gåta hur man resonerar bakom vissa häckar är det kanske ett större mysterium att de omkringboende, som antagligen själva varit med och drivit på trafiksäkerheten, inte för länge sedan tagit sina grannar i öronen, pekat på häcksaxen och sagt att man inte lämnar platsen förrän både häcken och grannen har kommit ner på jorden.

Jan Alvermark