(rubrik saknas)

Österåker är en bra kommun att växa upp i.

Vi har fantastiska skolor som skapar goda förutsättningar. Trots detta, finns alltid barn som på olika sätt far illa.

En skola med hög kvalitet är viktig för att vi ska kunna hjälpa barn som riskerar att hamna snett. Det är därför viktigt att vi har som mål att bli länets bästa skolkommun.

Vi arbetar även med brottsförebyggande åtgärder för att skapa trygghet i och utanför skolan. Man kan på olika sätt engagera sig i detta även som privatperson. Nattvandring är ett viktigt inslag i arbetet att skapa god dialog mellan barn och vuxna. Alla har rätt till en bra start i livet. I kommunen arbetar vi hela tiden för att sträva efter att bli bästa skolkommun som gör att barn och ungdomar i Österåker får bästa möjliga uppväxt.