(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Lydiga hundar bör få vara lösa” den 8 maj:

Tyvärr finns det en orsak till att det förekommer så många insändare om okopplade hundar och det är de få rötägg som inte följer bestämmelserna på området, precis som Sallys matte. Att bara svara att ”min hund är så snäll” är inte skäl nog att gå utan koppel. De flanörer som är rädda för hundar ska inte behöva säga åt var och varannan att koppla hunden och bemötas av spott och skällsord.

Har man hund har man också ett ansvar. Att väl vårda sin hund är ett. Att följa Stockholms stad bestämmelser om kopplingstvång är ett annat. Sallys matte bryr sig inte om detta utan gör som hon vill. Det är ett farligt tankesätt i ett samhälle där vi har gemensamma regler som ska följas för att få ett samhälle som alla trivs i.

I trafiken följer jag trafikbestämmelserna. Skaffar jag hund följer jag bestämmelserna om kopplingstvång. Jag tycker väldigt mycket om hundar och när det är dags för promenad bland andra människor är det dags att ta hänsyn och koppla hunden. Om nu hundrastgårdarna är så tråkiga, påverka politikerna att förändra detta.

Tyvärr verkar det behövas obligatorisk hundskola för vissa hundägare. I en storstad måste vi kunna ta hänsyn till varandra. Mycket folk på liten yta kräver detta.