(rubrik saknas)

Hörde något bedrövligt en kväll i april. En man, tillsammans med en kvinna och en halvstor hund promenerade i området Storstugan och behandlade hunden mycket illa.

Vid tillsägelse påstod mannen att han hetsade den för att göra den till kamphund. Han var hotfull och motbjudande att tala till.

Det bör snarast lagstiftas om att man måste ha utbildning för att få äga hund, med regler för hundens väl att leva upp till. Visar det sig att man inte lever upp till det bör hunden medelbart tas ifrån en. Syftet ska vara omsorg om hunden framför allt annat. Vad mannen och andra som han nog kan lyckas med, är att skapa agressivitet hos olyckliga hundar. Ser någon liknande händelser, acceptera det inte. Ingela