(rubrik saknas)

Där måste hundar vara under uppsyn

Svar på insändare från hundrädd den 12 juni, där du skrev att enligt 16 paragrafen i Tyresös allmänna föreskrifter står att det är koppeltvång på offentliga platser. Helt rätt. I 3 paragrafen finns tillämpningen av offentlig plats i Tyresö.

Där anges de platser där hund skall hållas kopplad, i princip centrumanläggningar, badplatser, idrottsplatser, begravningsplatser och kyrkor. Dessa platser avser vad som är offentlig plats. Vidare innebär inte koppeltvång i lagens mening att hunden måste hållas kopplad i hundkoppel. Det räcker med att hunden är under sådan uppsyn av ägaren att den kommer vid inkallning.

Enligt förarbeten till Jaktlagen nämns att hunden bör vara inom ett koppelavstånd på två meter, inte att den måste vara kopplad i skog och mark mellan den 1 mars–20 augusti och för att förhindra att hundar skall driva eller förfölja vilt.

Som hundägare har man alltid ett strikt ägaransvar, vilket innebär att du som hundägare alltid är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund blivit provocerad eller ej.

Därför är det av allra största vikt för både hundägare och icke hundägare, att man tar hänsyn och bemöter varandra med respekt, att man kan prata med varandra utan att orsaka onödiga konflikter.