(rubrik saknas)

Jag undrar varför kommunen inte vill satsa på våra små tjejer i Norsborg. I snart 20 år har inte en krona lagts ner på idrottsplatsen vid Kärsby. Staket håller på att falla sönder och utgör i flera fall rena olycksrisker för våra barn. Medan de flesta av kommunens övriga bollplaner har konstgräs har vi haft våra gamla grusplaner som dagligen utnyttjas av galningar på stulna motorfordon, bland annat bilar som sedan sätts i brand i området. För inte så länge sedan fick vi vårt klubbhus uppbränt efter en bil tänts på i anslutning till huset.

Polisen lyser med sin frånvaro och säger sig inte kunna göra något åt detta. Då tycker jag det faller på kommunens lott att förhindra denna förstörelse och förfall genom att upprusta idrottsplatsen med konstgräs samt avgränsning som förhindrar bil- och mc-körning där.

Jag har hört rykten om att kommunen vill lägga ner bollplanerna på grund av kostnader för underhåll, men vem som helst som besöker området kan med egna ögon se hur mycket pengar som i verkligheten lagts ner på att våra barn ska kunna röra på sig.Orolig pappa

Är våra fotbollstjejer inte värda bättre?