(rubrik saknas)

Under hösten och våren har statliga Skolinspektionen granskat Huddinge kommuns skolor. De slår fast att skolornas arbete med att se till att alla elever når kunskapskraven behöver förbättras. Det var tyvärr inte oväntat och det ligger i linje med vad vi har fört fram i ansvarig nämnd och i fullmäktige i flera år.

Inspektionen beskriver särskilt de stora skillnaderna mellan skolorna. I en skola når alla elever målen i alla ämnen. I en annan är det bara hälften.

Så här kan vi inte fortsätta. Genom att inte ge alla barn lika goda förutsättningar i skolan ger vi de olika chanser livet igenom. Stora skillnader i tillgång till kunskap riskerar att sätta sin prägel på hela vårt samhälle.

Vi kan inte vänta med att utveckla skolan i Huddinge. Redan inför nästa år måste vi sätta upp högre mål och satsa nya pengar. Satsa på skickliga lärare och rektorer, på handledning på elevernas modersmål och på mindre undervisningsgrupper. Alla måste få chansen att lyckas i skolan.

Emil Högberg (S)

oppositionsråd

Rikard Lingström (S)

andre vice ordförande grundskolenämnden

Alla barn måste få chansen i skolan