(rubrik saknas)

Ogräset och maskrosor har nu tagit över alla kommunala grönområden i Vinsta och Kälvesta. Det ser rent ut sagt förfärligt ut.

Den förklaring som hörts är att stadsdelsförvaltningen i Vällingby i år måste spara pengar på markunderhållet. Vän av ordning undrar ju då om det inte går att omfördela medel i den kommunala budgeten då snöröjningen måste ha varit betydligt billigare i år med den milda vintern?

Förr var ju gräsklippning och markunderhåll både vanligt som så kallade beredskapsarbeten, men även populära sommarjobb för ungdomar. Varför fungerar inte detta nu, eller har lokalpolitikerna/stadsdelsnämnden för lite svängrum i förhållande till stadshusets centrala direktiv?

Tacksam för någon reaktion från någon politiskt ansvarig i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.