(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Stockholm ska förbättras – inte förstöras” den 19 juni:

Erik Slottners (KD) uttalanden i försvaret av rivningsbeslutet av det kulturskyddade Basaren blir mer och mer avslöjande. Med ett uns av ödmjukhet skulle en politiker som ska serva folket ha tagit sig en rejäl funderare när till och med hyresgästföreningen, med goda motiv, tycker att det är en dålig idé att riva detta hus.

I stället går han i polemik i sin iver att försvara ett dåligt och impopulärt beslut.

Hantverkargatan är en av Stockholms vackraste gator och har en väl sammanhållen arkitektur. Även dom något nyare husen är väl anpassade till gaturummet, framför allt har den maximala hushöjden bevarats genom åren. Basaren i sin tur är ett av dom trevligaste husen på övre Hantverkargatan. Jag är ej granne, men blir glad varje gång jag går förbi där. Den låga höjden gör att gatan får mycket ljus. Färgen är behaglig.

Vill vi se hus typ överhöga badhotell så finns dom i överflöd på fula badorter runt Medelhavet. Dom passar definitivt inte på Hantverkargatan!

Jag hoppas innerligt att detta nybygge inte blir av för Kungsholmsbornas skull. Man kan inte motivera att förstöra fungerande gatumiljörer med inflyttning. Ni kan riva ett kvarter på Kungsholmen varje vecka för att bygga höghus utan att det avhjälper den så kallade bostadsbristen.

Se till att hålla stan snygg och bevara det som gör den vacker. Maktberusade politiker ska vi inte behöva ha kvar efter nästa val. Misstag kan tolereras, men inte bristande lyhördhet för berättigad kritik.