(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”En hundpark skulle skapa många möten” den 26 juni: Läste signaturn Erica Leijonhufvuds insändare om hur bra det skulle vara med en hundpark i Åkersberga.

Exakt samma önskemål och samma argument mejlade jag till kommunen i höstas. Svaret blev ungefär att ”kommunen kunde kanske upplåta lämplig mark men inte åta sig skötseln”.

Man föreslog att Brukshundsklubben eller någon zooaffär kanske kunde intressera sig. Jag tror att Brukshundsklubben har fullt upp med sitt eget område och att en zooaffär skulle ha möjligheter att sköta en hundpark tror jag inte på.

Men om vi alla hundägare, hundrädda, sällskapssjuka med flera gaddar ihop oss och fortsätter framföra våra önskemål – ja kanske kan kommunen då ta sitt förnuft till fånga. För vi är många! Jag hoppas att många med mig delar Ericas åsikter.