(rubrik saknas)

Veckans hjältar är personalen på Mårtensgården. Under sex år bodde vår mamma Ulla på andra våningsplanet på Mårtensgården i Rågsved. Vi har under alla år blivit bemötta med värme, omsorg och ett stort engagemang. Värdigheten som visades vår mamma har betytt mycket för oss.

Ulla, som alltid varit noga med sitt yttre, har fått hjälp av personalen på ett professionellt sätt att fortsätta leva så som hon gjort under hela sitt liv. Varje gång vi kommit på besök möttes vi av känslan att det Ulla tyckte vara viktigt även var viktigt för personalen. Ullas personlighet bevarades trots att hennes minne blev sämre och sämre.

En fast personalgrupp har skapat stor trygghet för oss och vår mamma. Vi vill tacka personalen som gjort mammas sista år så bra man kan önska sig. God omvårdnad måste få kosta pengar. Vi hoppas att alla anhöriga som kämpar för att deras äldre ska få ett värdigt sista boende, också kan få ett boende som styrs av behov och inte av ekonomi. Tack igen.