(rubrik saknas)

I syrenernas tid kom värmen till Huddinge i år. Vi gläds, men kanske inte de äldre som räknar Stuvsta som sin hembygd.

I dagarna har alla ledda aktiviteter avslutats med glad vink, sommarglädje och önskan om att ”vi ses i slutet av september igen”(så avslutar även TV-program). Sommaren består således av juni, juli, augusti och så gott som september. I mer än 100 dagar förväntas de äldre – ofta ensamstående – ”röra på sig”.

Många behöver personhjälp, käpp, stavar, kryckor eller rullatorer, utan att kunna vila sig på bänk. Sommarbegreppet är det som gäller för att Skeppsmyreparken ska vara klar! Tidigare har gamla tagit plats på de fastkedjade bänkarna på Stuvsta torg. Det har tydligt ändrats då höghuset nu är inplastat för reparation, och en del män kommit ned för att vid flera tillfällen röka pipa eller cigaretter. Där ligger mängder av fimpar.

Stuvsta har således inte en enda bänk för de äldre. Man talar och skriver en hel del om de nya 100 000 invånarna. Tänk om man i stället ägnade de befintliga människorna lite tankar! Stuvsta är en stor del av kommunen och här föddes Huddinge, de första nybyggarna startade där. Varför inte flytta in det höga stängslet vid Norra Parkvägen fem meter in på gräsmattan, och ta några av de i buntar travade nya bänkarna och flytta dem till glädje för många. Är det ängslan så kedja fast dem i några betongklumpar. På sama sätt fästes också plasttäckelsen vid leksaksaffären vid blåst.

De äldre med rullatorer kommer inte fram – får gå ut i kurvan på gatan.

Medmänsklighet