(rubrik saknas)

Runt Haninge har vi ungefär sex centrum: Handen centrum, Farsta centrum, Brandbergen centrum, Länna centrum, Port 73 och Trollbäckens centrum.

Men fast vi har så många centrum så är inget av dem så bra.

Jag tycker att man ska riva alla centrum och satsa på ett bra i stället. Sedan kan man bygga något annat i de byggnader som centrumen var i, till exempel något nöjesinriktat som en biograf eller en restaurang.