(rubrik saknas)

Personal på äldreboendet Tallgården i Huddinge har berättat i Mitt i Huddinge och i Radio Stockholm om vad de uppfattar som stora kvalitetsförsämringar i verksamheten.

Bakgrunden till försämringarna är det sparkrav på 15 miljoner som den moderatledda majoriteten lade på äldreomsorgen i höstas – trots att 2012 annars är ett år med stora ekonomiska satsningar i kommunen.

Det är förstås oacceptabelt att försämra kvaliteten i äldreomsorgen och dessutom helt i onödan. I november hade vi chansen att mildra sparkravet. Vi socialdemokrater föreslog då för de borgerliga partierna att vi skulle omfördela i budgeten och skjuta till 7 miljoner kronor riktat till äldreomsorgen. Tyvärr fick vårt förslag inget gehör.

Från vår synvinkel tycker vi att det borde ha varit ett lätt beslut. Genom att vänta med några utredningar, minska marknadsföringen av Huddinge och planera för ett något mindre överskott i kommunen kunde vi ha värnat kvaliteten för de äldre.

Emil Högberg (S)

oppositionsråd

Marie Fors (S)

andra vice ordförande äldreomsorgsnämnden

Försämringarna hade kunnat undvikas