(rubrik saknas)

Som medborgare och skattebetalare i Sollentuna kommun sedan ca 20 år är jag mycket besviken på de företag som verkar i Sollentuna.

Kommunen går in och sponsrar lönen till 50 procent som arbetsgivarna betalar till ungdomar för sommarjobb som går på gymnasiet, ett mycket lovvärt initiativ. Man annonserar sedan i Mitt i Sollentuna om en träff där företagare, kommunrepresentant och ungdomar ska träffas, detta var lördagen den 26:e maj. Och vad händer? Det fanns en representant för kommunen där, men inte en enda företagare. De ungdomar som kommit dit lommade slokörade hemåt igen, besvikna på vuxenvärldens löften. Pindamt, Sollentunas företagare!