(rubrik saknas)

Kommentar till artikeln ”Ogräset får ta över i Bro” den 19 juni

Angående dåligt skött utemiljö i Bro så kanske kommunen borde ta hand om och sköta de befintliga parker och planteringar som redan finns innan ni sätter i gång med nya projekt.Det är under all kritik hur det sköts. Meterlångt ogräs kväver den plantering som finns och träd står halvdöda i bland annat Råbyparken (som egentligen inte kan kallas park då det bara är några kullar och det saknas både plantering och parksoffor som det borde vara i en park).

Även Råbygatan där det planterades för fullt ser i dag ut som en ogräsåker.Svårt att uppskatta planteringarna när de göms under allt ogräs.

Elin Ö