(rubrik saknas)

Företaget som lyckas med ytterligare ett misslyckande är Sollentuna energi (se Mitt i Sollentuna den 3 juli).

Den nya entreprenör som anlitas för sophämtning följer lagen och lämnar ett tusentals sopkärl otömda.

Detta på grund av att sopbilen enligt lagen inte får backa, och enligt avtalet får personalen inte betalt för att gå några steg och hämta kärlen. I vanlig ordning har ingen information lämnats till kunderna.

Varken ett fullt fungerande bredband eller en fungerande sophämtning tycks detta, av politikerna upphaussade, bolag klara av.

Jag skäms över att vara skattebetalare och delägare i detta kundovänliga och dåligt fungerande bolag.

Sjöbergsbo